Harmonogram prac

Harmonogram prac
 

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis podejmowanych działań:
 

 • 2 marca 2011 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami dotyczące planów rewaloryzacyjnych, podsumowujące proces konsultacji społecznych (w spotkaniu wzięło udział ok. 90 mieszkańców).
 • Luty - marzec 2011 r nastąpiło zatwierdzenie i uszczegółowienie zaleceń konserwatorskich przez Stołecznego Konserwatora Zabytków.
 • Od połowy stycznia do początku lutego 2011 r., CKS prowadziło badania wśród użytkowników Ogrodu Krasińskich.
 • Od stycznia 2011 r. do zakończenia i podsumowania konkursu, można było zgłaszać uwagi dotyczące rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich na platformie konsultacji Centrum Konsultacji Społecznych miasta stołecznego Warszawy.
 • Rewaloryzacja Ogrodu Kraińskich rozpoczęła się od opracowania zaleceń konserwatorskich do konkursu na opracowanie koncepcji rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków 30 czerwca 2010 r.
 • Kwiecień 2011 r., przeprowadzono uzgodnienia dotyczące regulaminu konkursu (Stołeczny Konserwator Zabytków, Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Burmistrz Dzielnicy Śródmieście, sędziowie sądu konkursowego), uruchomiono procedurę konkursu na wykonanie koncepcji rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich.
 • 17 sierpnia 2011 r. ogłoszono wyniki konkursu. Następnie odbyła się dyskusja pokonkursowa z udziałem mieszkańców, historyków, przedstawicieli miasta, konserwatora zabytków i uczestników konkursu.
 • 31 sierpnia 2012 r. konserwator zabytków zatwierdził projekt rewaloryzacji ogrodu.
 • 6 listopada 2012 r. uzyskano pozwolenia na budowę i rozpoczęcie prac w ogrodzie.
 • Od listopada 2012 r. do początku stycznia 2013 inwestor otrzymał decyzje Stołecznego Konserwatora Zabytków (dla obszaru pomiędzy ul. Bohaterów Getta i Pl. Krasińskich) i Wydziału Ochrony Środowiska (dla obszaru pomiędzy ul. Bohaterów Getta i ul. Andersa) na wykonanie wycinki drzew i krzewów zgodnie z zatwierdzonym projektem gospodarki istniejącą zielenią.
   

Wydanie przez Stołecznego Konserwatora Zabytków decyzji na wykonanie wycinki poprzedzone było:
 

 • inwentaryzacją i dokładną analizą wykonaną przez zespół projektowy (architekci krajobrazu),
 • szczegółowymi oględzinami w terenie wykonanymi przez przedstawicieli Zarządu Terenów Publicznych oraz Stołecznego Konserwatora Zabytków (architekci krajobrazu oraz specjaliści z zakresu zabytkowych założeń parkowych).
   

Do wycinki przeznaczono 336 sztuk z czego 312 sztuk ze względów zdrowotnych. Gatunki wycięte to głównie drzewka owocowe 60 szt., brzoza, czeremcha, zamierające drzewa szypułkowe o średnicy pnia 18-30 cm, dereń, głóg, grab, jarząb, jesion, jodła, klony (jawor, polny, pospolity), klon jesionolistny, klony srebrzyste, kasztanowce, lipy, topole kanadyjskie, topole szare, topola czarna, topola biała, modrzew.

W zamian za wycięte drzewa Zarząd Terenów Publicznych zobowiązany został do posadzenia 91 sztuk drzew. Będą to m.in. modrzewie, świerki, klony, kasztanowce, brzozy, magnolie, jabłonie, dęby, platany i lipy.
 

Nasadzonych zostanie również ponad 24 000 sztuk krzewów, roślin okrywowych i bylin (żywotniki, cisy, hortensje, bluszcze, tawuły, suchodrzewy, graby, powojniki, derenie, głogi, róże okrywowe, róże parkowe i wiele innych).
 

Nasadzenia te będą miały w dużej mierze charakter uzupełniający kompozycje. Będą to np.:
 

 • jabłonie ozdobne w otoczeniu historycznego placu zabaw,
 • uzupełnienia grup od strony ul. Świętojerskiej,
 • świerki serbskie 12 szt. w pobliżu kaskady ("tatrzańskie klimaty"),
 • 4 sztuki (kasztanowce i lipa) przy ogrodzeniu zabytkowym,
 • 4 sztuki kasztanowce w rejonie wschodnim (ul. Bohaterów Getta),
 • 3 dęby Monument przy Pasażu Simonsa,
 • 3 kasztanowce przy Schronie od strony Bohaterów Getta.
   

Centralna historyczna część: 3 drzewa z przesadzenia (tulipanowce 2, kasztanowiec 1), magnolie, platan 1, miłorząb. Pozostałe drzewa zostaną umieszczone w części powojennej ogrodu, na nowym placu zabaw, uzupełnienie alei ul. Barokowa itp.