Polityka prywatności

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Śródmieście z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 43, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm., w celu korzystania z prowadzonej przez Urząd usługi „Newsletter” i  „Zadaj pytanie”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter” oraz adresu e-mail i numeru telefonu z listy dystrybucyjnej usługi „Zadaj pytanie”.
     
  2. Administratorem danych jest Prezydent m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 3/5. Dane osobowe (tj. adresy e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko) zbierane są  wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter” oraz usługi „Zadaj pytanie”. Dane te są przetwarzane w zbiorze danych osobowych zarejestrowanym w GIODO pod nazwą „Newsletter” w Urzędzie m.st. Warszawy, nr księgi GIODO 110006. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter” oraz „Zadaj pytanie”.